CCTV 6

CCTV 6

0819

Rate:

Category: 中文  

DTH: DTH_Chinese

   00:00   01:00   02:00   03:00   04:00   05:00   06:00   07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00

夺宝黑狐岭

00:02-01:38

NA

00:02-01:38 夺宝黑狐岭

NA

01:39-01:49 光影星播客

NA

中国电影报道

01:50-03:36

NA

01:50-03:36 中国电影报道

NA

03:37-03:43 光影星播客

NA

03:44-03:50 音乐电影欣赏

NA

战国

03:51-05:56

NA

03:51-05:56 战国

NA

05:57-06:06 光影星播客

NA

冷血十三鹰

06:07-07:36

NA

06:07-07:36 冷血十三鹰

NA

07:37-07:47 光影星播客

NA

07:48-07:52 中国电影报道:电影快讯

NA

一村之长之爸爸回家

07:53-09:31

NA

07:53-09:31 一村之长之爸爸回家

NA

09:32-09:38 光影星播客

NA

09:39-09:55 电影全解码(28)

NA

中国电影报道(192)

09:56-10:17

NA

09:56-10:17 中国电影报道(192)

NA

10:18-10:26 光影星播客

NA

广东十虎苏灿之亢龙有悔

10:27-12:02

NA

10:27-12:02 广东十虎苏灿之亢龙有悔

NA

12:03-12:09 光影星播客

NA

12:10-12:14 中国电影报道:电影快讯

NA

广东十虎苏灿之潜龙出世

12:15-13:49

NA

12:15-13:49 广东十虎苏灿之潜龙出世

NA

13:50-13:52 光影星播客

NA

13:53-14:01 今日影评(138)

NA

云中行走

14:02-15:56

NA

14:02-15:56 云中行走

NA

15:57-16:04 今日影评(138)

NA

16:05-16:09 音乐电影欣赏

NA

16:10-16:16 光影星播客

NA

16:17-16:21 中国电影报道:电影快讯

NA

宫锁沉香

16:22-18:12

NA

16:22-18:12 宫锁沉香

NA

绝命藏宝图

18:13-19:44

NA

18:13-19:44 绝命藏宝图

NA

大侠阿吉

19:45-21:13

NA

19:45-21:13 大侠阿吉

NA

想飞的轮椅女孩

21:14-22:19

NA

21:14-22:19 想飞的轮椅女孩

NA

22:20-22:20 中华人民共和国国歌

NA

欠我十万零五千

22:21-23:53

NA

22:21-23:53 欠我十万零五千

NA

23:54-00:02 光影星播客

NA

Don't have an account? Sign up