Rate:

Category:


   00:00   01:00   02:00   03:00   04:00   05:00   06:00   07:00   08:00   09:00   10:00   11:00   12:00   13:00   14:00   15:00   16:00   17:00   18:00   19:00   20:00   21:00   22:00   23:00

Star Hits

00:00-00:50

NA

00:00-00:50 Star Hits

NA

My Flower

00:50-03:00

NA

00:50-03:00 My Flower

NA

03:00-03:15 Boonie Bears S3 (37)

NA

Jikoni (14)

03:15-04:00

NA

03:15-04:00 Jikoni (14)

NA

Kesi ya Jinai

04:00-06:00

NA

04:00-06:00 Kesi ya Jinai

NA

My Flower

06:00-08:15

NA

06:00-08:15 My Flower

NA

Tuwe Wapenzi (48)

08:15-09:00

NA

08:15-09:00 Tuwe Wapenzi (48)

NA

ForeverMore (16)

09:00-10:00

NA

09:00-10:00 ForeverMore (16)

NA

Mfalme kima (40 - part2)

10:00-10:30

NA

10:00-10:30 Mfalme kima (40 - part2)

NA

Waridi (55)

10:30-11:00

NA

10:30-11:00 Waridi (55)

NA

Dolce Amore (40)

11:00-12:00

NA

11:00-12:00 Dolce Amore (40)

NA

Jumba la Failum - Sweet Revenge - part1

12:00-14:00

NA

12:00-14:00 Jumba la Failum - Sweet Revenge - part1

NA

14:00-14:15 Boonie Bears S5 (23)

NA

14:15-14:30 Kilinge cha Watoto (28)

NA

Mfalme kima (40 - part2)

14:30-14:55

NA

14:30-14:55 Mfalme kima (40 - part2)

NA

Mabinti Wangu (55)

14:55-15:40

NA

14:55-15:40 Mabinti Wangu (55)

NA

15:40-15:59 Doble Kara (68)

NA

Utabiri wa Hali ya Hewa

15:59-16:30

NA

15:59-16:30 Utabiri wa Hali ya Hewa

NA

Talaka (216)

16:30-17:00

NA

16:30-17:00 Talaka (216)

NA

ForeverMore (08 - part1)

17:00-17:30

NA

17:00-17:30 ForeverMore (08 - part1)

NA

Bongo Star Search S7 & S8 (21)

17:30-18:30

NA

17:30-18:30 Bongo Star Search S7 & S8 (21)

NA

Sinema ya Leo - A Point of no Return - part1

18:30-20:30

NA

18:30-20:30 Sinema ya Leo - A Point of no Return - part1

NA

Ma Xiangyang Aenda Kijijini (33)

20:30-21:30

NA

20:30-21:30 Ma Xiangyang Aenda Kijijini (33)

NA

Star Hits

21:30-22:00

NA

21:30-22:00 Star Hits

NA

My Son

22:00-23:59

NA

22:00-23:59 My Son

NA

23:59-00:00 Vipindi vya Mwisho

NA

Don't have an account? Sign up